Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Ubezpieczeniaplus Paweł Skotnicki

 realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze” ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn.

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z ubieganiem się firmy Ubezpieczeniaplus Paweł Skotnicki o dotację na usługę doradczą w ramach Popytowego Systemu Innowacji zwracamy się z prośbą o przysłanie oferty na poniższe zapytanie ofertowe. Wypełniony formularz ofertowy prosimy przesłać na adres: pwskotnicki@gmail.com w terminie do 02.06.2020 r. do godz. 12:00

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów.

Zapytanie ofertowe


Formularz oferty

Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną.

Zapytanie ofertowe


Formularz oferty