Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się firmy Ubezpieczeniaplus Paweł Skotnicki o dotację na usługę doradczą w ramach Popytowego Systemu Innowacji zwracamy się z prośbą o przysłanie oferty na poniższe zapytanie ofertowe. Wypełniony formularz ofertowy prosimy przesłać na adres: pwskotnicki@gmail.com w terminie do 02.06.2020 r. do godz. 12:00

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów iausług oraz obsługi do zmian w potrzebach iazachowaniach klientów.
Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną.